บริการ
บริษัทอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Daicun และเป็นเจ้าของทันสมัย ปิดผนึก และอัตโนมัติพืชสวน ผลิตประจำปีของเบทาอีนได และเบทาอีนไฮโดรคลอไรด์คือ 40, 000 t ผ่านความร่วมมือระยะยาวกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน...